Regler för MC-Parkering

Parkeringsbestämmelser för MC är desamma som för bilar.

Reglerna finns i trafikförordningen och omfattar exempelvis att man inte får stanna eller parkera på gång- eller cykelbana eller för nära ett övergångsställe eller en vägkorsning. Viktigt är att man inte heller får parkera i terräng, det vill säga på ytor som ligger utanför vägen (gatan) och inte är iordningställda för trafik med motorfordon. För olika fordonsslag finns särskilt skyltade parkeringsplatser, så även för MC. Om det under vägmärket P finns en tavla med MC-symbol får endast MC parkera där.

Är det tidsbegränsad parkering gäller begränsningen även för MC. På avgiftsbelagd parkering ska avgiften betalas och biljett placeras väl synlig och lätt att avläsa för kontroll på motorcykeln. MC-föraren får bedöma hur han/hon ska säkra detta genom att t.ex. placera biljetten i sådana kartfickor som finns till packväskor för placering på tanken, eller låta göra en särskild hållare som kan fästas i MC:ns låsbygel.